Web2
Teated
Web2
Kursused
Web2
Loengud
Web2
Üldist
Web2
Tegevusest
Web2
Ühised üritused
Web2
Kontaktid
Web2
Lingid
Web2
 

Web2 Avaleht
Web2
Web2 TKNR 20
Web2
Web2 TKNR 25
Web2
Web2 Seniors on-line Vilniuses

 

Avaleht

Print Prindi

 

 

Tere tulemast Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli  kodulehele! 

Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikool (TKNR) koduleht annab huvilistele nii üldist teavet TKNR tegevuse kohta kui ka olulist igapäevast infot meie õppetöö ja rohkete ürituste kohta. On igati soovitav, et meie õppijad, TKNR-i kuulajad,  oleksid kodulehe aktiivsed kasutajad selleks et pidevalt kursis olla jooksva õppetöö toimumise aegade ja sisuga.

Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikool 26 aastat !

TALLINNA KOLMANDA NOORUSE RAHVAÜLIKOOLI

2017/2018 ÕPPEAASTA ÕPPEPLAAN

 

 

Pensionäride Liit asutas juba veerand sajandit tagasi Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli. Järgneva aja jooksul on korraldatud ligikaudu pooltuhat loengut (ca 20 loengut õppeaastas), korraldatud mitmesuguseid Eesti siseseid ekskursioone ja lühemaid õppekäike Tallinnas ning teatrikülastusi. Huvi on pakkunud keeleõppe ning kodunduse ja käsitöö kursused.

 

21. septembril alustame oma uut, 25. õppeaastat. Lugupeetavad Rahvaülikooli kuulajad, kevadel viisime teie hulgas läbi küsitluse ning järgneva õppeplaani koostamisel arvestasime nii teemade kui lektorite valikul teie väljendatud soove. See annab kindlust väita, et ka eeloleval aastal saame ühiskonnas tuntud ja tunnustatud spetsialistidelt kuulata huvitavaid loenguid.

 

Meie Rahvaülikooli põhieesmärk on anda kuulajatele nõu nii tervislike eluviiside, sh tervisliku toitumise osas kui ka eakaid otsesemalt puudutavate sotsiaalmajanduslike (tervishoiu ja sotsiaalabi korraldus jms) ja õiguslike (nt pärandamine) probleemide valdkonnas. Lisaks sellele korraldame loenguid üldharivatel kultuuri, looduse, ajaloo, poliitika jne teemadel.

Just nooremaid lektoreid kaasates püüame paremini mõista tänapäeva noorte väärtushinnanguid ning ootusi vanaemadele-vanaisadele. Omakorda oma teadmiste ja elukogemustega püüame kodus tugevdada ka silda meie järeltulevate põlvedega.

Kindlasti tahame olla nooruslikud ja võimalikult terved ning tegusad oma kolmandas nooruses.

Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli edukas ja laiaulatuslik tegevus on olnud võimalik vaid tänu TTÜ poolsele ruumide võimaldamisele ja moraalsele toele, samuti Hasartmängude Nõukogu toetusele. Täname kõiki abilisi, häid lektoreid ja õpetajaid.

 

Loodame ja ootame, et ka eeloleva õppeaasta loengupäevil on TTÜ aula ikka täis teadmishimulisi ja aktiivse eluhoiakuga kuulajaid.

 

TKNR juhataja TTÜ emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees

 

 

II KURSUSED

 

Inglise keele ja kodunduse ning käsitöö kursused algavad oktoobris Huvilised saavad tundide toimumise kuupäevade ja kellaaegade andmed aulaloenguil rühmade komplekteerimisel. Kursused toimuvad Loodusteaduste majas, Akadeemia tee 15.

 

 
Web2
Web2