Teated

Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikool   31 aastat

 

Head Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli kuulajad
 
1993. aastal asutati Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikool. See on Eesti vanim eakate rahvaülikool. Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu (EPÜL) rahvaülikool pakub osalejatele loenguid Tallinna Tehnikaülikooli aulas valdavalt neljapäeviti (paaril korral ka reedeti!) kaks korda kuus ja peale lõunat (alates kella 14.00st). Lisaks loengutele korraldame laupäeviti inglise keele kursuseid, aga ka õppekäike või teatrikülastusi.
 
Kuigi eelolevaks hooajaks on juba avaldatud mõningaid koroona ähvardusi, mis võib meie loengute kavas tuua kaasa korrektiive, oleme nüüd taas peale kahe aastast vaheaega koostanud meie loengute kava kogu õppeaastaks. Palume siiski jälgida meie loengute kava, kus võivad toimuda meist sõltumatud muudatused. Juhime ka tähelepanu, et aula kasutamise võimalustest tulenevalt on 22. septembri ja 03. novembri loengud reedel.
 
Loengute põhieesmärk on nõustada kuulajaid tervislike eluviiside (tervisliku toitumise) kui ka eakaid otsesemalt puudutavate sotsiaalmajanduslike (tervishoiu ja sotsiaalabi korraldus jms) ja õiguslike probleemide valdkonnas. Loenguid pakume ka üldharivatel kultuuri, keskkonnakaitse, ajaloo ning viimasel ajal järjest rohkem eelkõige Ukraina sõjast tulenevalt rahvusvahelise olukorra teemadel. Loengute kava koostamisel arvestame nii teemade kui lektorite valikul teie väljendatud soove. See annab kindlust väita, et saame kuulata huvitavaid loenguid ühiskonnas tuntud ja tunnustatud asjatundjatelt (teadlased, poliitikud, ametnikud).
 
Toimunud loenguid saab järel vaadata veebis – Eesti Pensionäride Ühenduste Liit - YouTube.
http://www.eakad.ee/uldinfo/
 
 
 
 
Pakume meie kuulajatele ka mitmesuguseid Eesti siseseid ekskursioone ja lühemaid õppekäike Tallinnas ning teatrietendusi (ka väljaspool Tallinna).
 
Meie Rahvaülikooli edukas ja laiaulatuslik tegevus on olnud võimalik vaid tänu Tallinna Tehnikaülikooli poolsele ruumide võimaldamisele ja toele.Täname kõiki abilisi, häid lektoreid ja õpetajaid.
 
Kuulajate hulgas on inimesi, kes on osalenud meie tegevuse algusest. Ootame meie üritustele ka uusi osalejaid. Huvilistel palume registreeruda pr Tiiu Palmi telefonil 5 272 013 või metsik13@gmail.com
 
Üldtuntud ütlus on, et inimene õpib kuni elab. Aga võib-olla isegi tabavamalt on rohkem kui sajand tagasi öelnud Oscar Wilde, et inimene elab kuni õpib. Nii et – elame veel!
 
Kohtumiseni meie Rahvaülikoolis.
 
TTÜ emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees
Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli juhataja