Teated

Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikool   28   aastat

Head Tallinna Kolmanda Nooruse Rahvaülikooli õppurid!
 
Kahjuks oleme juba eelmisest kevadest olnud eriolukorras. Oleme sel ajal
püüdnud pakkuda üksnes videoloenguid. Samas mõistame, et elavat loengut
koos küsimuste või arvamuste esitamise võimalusega ei asenda arvutis
kuuldav. Teame ka, et mitte kõik ei kasuta internetti.
Praegune olukord on aga jätkuvalt keeruline. Tallinna Tehnikaülikoolis on
kuni jaanuari keskpaigani kasutusel punane režiim ja maksimaalsed
piirangud ruumide kasutamiseks. Seetõttu ei saa me praegu kasutada seal ka
videoloengute lindistamist. Esimesel võimalusel tahame nendega siiski
alustada. Üpris tõenäoline, et ülikooli tuttavas aulas ei saa me niipea
kohtuda.
Teguderohket saabunud 2021. aastat!
 
Aastat, kus oleks palju kordaminekuid, rohkem üksteise hoidmist ja
märkamist ning muidugi kurja viiruse üle võidu saavutamist!
Anname kõik oma panuse selle viiruse leviku takistamiseks.
 
TKNR juhataja TTÜ emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees

Jaanuar 2021