Tegevusest

 

 

TKNR õppetöö (loengud, seminarid, keelte- ja käsitöötunnid) toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli ruumides. Lektoriteks on Eesti tuntud eriteadlased mitmetelt teadussuundadelt ja tegevusaladelt (sotsioloogid, arstid, insenerid, kirjanikud, valitsusliikmed jt.). Loenguil käsitletakse uut meie seadusandluses, sotsiaalalal, meditsiinis ja majanduses.

Korraldatakse ekskursioone ja teatrikülastusi.

TKNR tegutseb Haridusministeeriumi koolitusloa ( nr. 6714HTM kk. nr. 375 29.06.2012.a) alusel.