Kontaktid

EPÜL TALLINNA KOLMANDA NOORUSE RAHVAÜLIKOOL
 
Juhataja: TTÜ emeriitprofessor Sulev Mäeltsemees
mobiil:5016373 sulev.maeltsemees@ttu.ee
 
Juhataja asetäitja: Tiiu Palm
mobiil: 5272013 metsik13@gmail.com
 
TKNR-i aadress: Sõle 40,Tallinn 10317
 
TKNR arveldusarve : Eesti Pensionäride Ühenduste Liit
EE481010220079392014 AS SEB Pank
 
Loengud toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli aulas, Ehitajate tee5
 
Kursused toimuvad TTÜ Majandusteaduskonna hoones, Akadeemia tee 3, Tallinn